Mijn aanpak


Bij burn-out en overspannenheid richten we ons allereerst op lichamelijk herstel, door het inrichten en uitvoeren van een op maat gesneden herstelprogramma met een dagritme van ontspanning, rust en lichte activering.


Terwijl je aan het herstellen bent, richten we ons op de voor jou stressvolle situaties. We onderzoeken de mogelijkheden die jij hebt om deze situaties te veranderen en voeren deze veranderingen stapsgewijs door.


Vervolgens kijken we hoe jij met bepaalde situaties en problemen omgaat en met welke overtuigingen en gevoelens jij dat doet. Indien je merkt dat jouw beleving en interpretatie van bepaalde situaties niet (meer) helpen, kun je veranderen. Een andere beleving leidt tot ander gedrag, waardoor jij bepaalde situaties als minder stressvol gaat ervaren.


Een coaching/therapie traject bestaat uit 5 tot 15 sessies, afhankelijk van de aard en zwaarte van de stressklachten. Een sessie duurt 60 tot 90 minuten en vindt frequent (eens in de week) of minder frequent (eens in de twee/drie weken) plaats, ook weer afhankelijk van de problematiek en de fase van de begeleiding.


In mijn aanpak combineer ik lichaamswerk met gesprekstechnieken en aandacht voor innerlijk voelen. Afhankelijk van de persoonlijke hulpvraag integreer ik ademhalings- en ontspanningstechnieken, hartcoherentie, imaginatie, klassieke hypnotherapie en EMDR met cognitieve gedragstherapie, transactionele analyse, neurolinguïstisch programmeren en voice dialogue.


Indien van toepassing stemmen we jouw traject af met je werkgever, bedrijfsarts en huisarts. Dat gebeurt alleen met jouw toestemming en vertrouwelijke informatie blijft geheim. Daarbij houd ik me aan de ethische gedragscodes van de beroepsverenigingen VIT, Nobco, Samenwerkende EMDR therapeuten Nederland, NAP, RBCZ en SCAG.